ΒΙΝΤΣ: 15 ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ: ΤΕΚΤΟΝΚΟ
Κωδικός:1210
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ


10 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1206
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
20 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1205
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
10 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1204
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1-10 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1211
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
15 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1210
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
6 ΤΟΝΩΝ
Κωδ.:1201
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ